Ukrepi za zaščito proti virusom

Prezračevanje ima pomembno vlogo pri zmanjševanju onesnaženja v zaprtih prostorih, kakršno je lahko dovaja svež filtriran zrak in odvaja zastareli zrak. Zrak v sobi lahko vsebuje bio odplake (telesne vonjave in izdihan zrak), kemikalije iz čistilnih izdelkov in spore plesni kot tudi viruse. Obstaja veliko dokazov, da so ljudje bolj ogroženi v slabo prezračevanem prostoru. Ljudje v slabo prezračevanem prostoru so izpostavljeni višji koncentracijo patogenov v zraku, tveganje pa se še poveča , kadar so dolgo časa v takem okolju.
Priporočila NIJZ glede prezračevanja

Več...