Zakaj je pomembno  prezračevanje  zaprtih prostorov

Corona virus

Prezračevanje ima pomembno vlogo pri zmanjševanju onesnaženja v zaprtih prostorih, kakršno je lahko dovaja svež filtriran zrak in odvaja zastareli zrak. Zrak v sobi lahko vsebuje bio odplake (telesne vonjave in izdihan zrak), kemikalije iz čistilnih izdelkov in spore plesni kot tudi viruse. Obstaja veliko dokazov,  da so ljudje bolj ogroženi v slabo prezračevanem prostoru. Ljudje v slabo prezračevanem prostoru so izpostavljeni višji koncentracijo patogenov v zraku, tveganje pa se še poveča , kadar so dolgo časa v takem okolju.

Priporočila NIJZ glede prezračevanja

V času širjenja virusa SARS-CoV-2, priporočamo upoštevanje sledečih podrobneje opisanih priporočil za prezračevanje prostorov in vzdrževanje sistemov za mehansko prezračevanje.

Nastavitve mehanskega prezračevanja:

 • Mehansko prezračevanje naj deluje ves čas, 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Na običajnih oziroma povišanih nastavitvah pretoka zraka naj deluje vsaj 2 uri pred prihodom ljudi in še vsaj 2 uri po njihovem odhodu iz prostora. V času, ko so ljudje prisotni v prostorih, naj mehansko prezračevanje deluje s povečanim pretokom zraka. Medtem, ko je v preostalem času pretok zraka lahko zmanjšan.
 • Kjer mehanskega prezračevanja ni možno nastaviti na povečan pretok zraka, svetujemo sočasno naravno prezračevanje prostorov (z odpiranjem oken na stežaj).
 • Prezračevalni sistemi, ki zahtevajo nastavitev vrednosti CO2, naj se nastavijo na nižjo vrednost od običajne, zadostuje nastavitev na 400 ppm.
 • V stavbah, ki zaradi širjenja virusa SARS-CoV-2 niso v uporabi (nekatere pisarne ali izobraževalne ustanove), prezračevanja ni priporočljivo izklopiti, lahko pa deluje z zmanjšanim pretokom zraka.
 • V stavbah brez mehanskih prezračevalnih sistemov je priporočljivo redno odpiranje oken na stežaj, veliko več kot običajno, tudi če to povzroča nekaj toplotnega neudobja.

Prezračevanje toaletnih prostorov:

 • Odvodni prezračevalni sistem za toaletne prostore mora delovati 24 ur na dan, 7 dni v tednu, na podoben način kot celotni prezračevalni sistem stavbe.
 • Odpiranju oken v toaletnih prostorih z mehanskim ali pasivnim načinom prezračevanja se moramo izogibati, saj to lahko povzroči, da zrak iz toaletnih prostorov začne prehajati v druge prostore.
 • Uporabnike toaletnih prostorov naj se opozori, da straniščne školjke izplakujejo s pokritim pokrovom, da se prepreči prenos kapljic v zrak.

Varna uporaba prezračevalnih sistemov z rekuperacijo toplote:

 • Prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote mora imeti zagotovljen ločen dovod in odvod zraka.
 • V primeru netesnosti sistemov z rekuperacijo toplote se lahko delci z virusom v izstopnem zraku ponovno vrnejo v prostore z vstopnim zrakom. Netesnost takšnih sistemov je lahko posledica nameščenosti rekuperatorjev slabše kakovosti, ob nepravilni namestitvi in pri slabem vzdrževanju sistemov. Puščanje takšnih sistemov mora biti nižje od 5% in se mora izravnavati s povečanjem pretoka zraka, skladno s standardom EN 16798- 3:2017.
 • Najpogostejša napaka je, da ventilatorji delujejo tako, da se ustvari višji tlak na odvodni strani sistema, kar povzroči uhajanje izstopnega zraka v dovodni prezračevalni kanal. Razlike v tlaku je možno odpraviti z loputami.
 • V primeru suma netesnosti sistemov z rekuperacijo toplote svetujemo, da se posvetujete z vzdrževalcem sistema, kako bi lahko preprečili nastanek visokega tlaka na izstopni strani.

Nastavitve kroženja zraka centraliziranih sistemov je potrebno izključiti:

 • Prezračevalne centralizirane sisteme ali klimatske naprave je potrebno nastaviti tako, da se zrak izmenja le s svežim zunanjim zrakom, brez kroženja zraka.
 • Pri sistemih, kjer se centralni recirkulaciji (kroženje) zraka ni mogoče izogniti zaradi funkcije hlajenja ali ogrevanja, je potrebno delež zunanjega zraka čim bolj povečati. V tem primeru se priporoča tudi filtriranje povratnega zraka.
 • V prostorih, kjer se nahaja več ljudi hkrati, se načeloma svetuje izklop sistemov z lokaliziranim (na nivoju posameznih prostorov) kroženjem zraka (npr. ventilatorski konvektorji, indukcijske enote). V primeru, da se te naprave uporabljajo, mora biti obvezno zagotovljeno redno zračenje z odpiranjem oken na stežaj.
 • Uporaba sobnih ventilatorjev v prostorih, kjer se zadržuje več ljudi hkrati je odsvetovana. V primeru, da ni možnosti drugih načinov ohlajevanja prostorov za zagotavljanje optimalnih temperaturnih razmer, je potrebno postaviti ventilator tako, da ta ne bo usmerjen v ljudi.

Spreminjanje vlage in temperature zraka v prostorih nima vpliva na prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2, lahko pa vpliva na preživetje virusa:

 • Sistemi ogrevanja in ohlajanja se lahko uporabljajo kot običajno, ob upoštevanju zgoraj navedenih navodil glede kroženja zraka. Odsvetuje se nastavitev temperature zraka pod 21 °C in vlage pod 40 %, saj so to optimalni pogoji za preživetje virusa SARS-CoV-2.

Svetuje se redno čiščenje prezračevalnih sistemov in klimatskih naprav, skladno z navodili proizvajalca oziroma vzdrževalca sistemov oz. naprav. Dodatna vzdrževalna dela niso potrebna.

 • Prezračevalni sistemi niso vir okužbe z virusom SARS-CoV-2, v kolikor se držimo zgoraj navedenih priporočil čiščenja in vzdrževanja sistemov, povečanja pretoka svežega zunanjega zraka, varne uporabe prezračevalnih sistemov z rekuperacijo toplote in priporočil glede nastavitev kroženja zraka.
 • V času širjenja virusa SARS-CoV-2 je veliko objektov, ki so delno ali popolnoma zaprti (npr. hoteli, šole, športni objekti, telovadnice, bazeni, kopališča,…). Zmanjšana uporaba oziroma ne-uporaba prezračevalno klimatskih sistemov lahko privede do zadrževanja vode v nekaterih delih sistema, kar lahko privede do namnožitve različnih mikroorganizmov. Pred ponovnim zagonom sistema je potrebno izvesti čiščenje.

Menjava zračnih filtrov:

 • Pogostejša menjava običajnih zračnih filtrov ni potrebna. Zamašeni filtri niso vir kontaminacije s SARS-CoV-2, vendar zmanjšujejo dovod svežega zunanjega zraka. Menjava filtrov naj sledi običajnemu postopku, glede na plan vzdrževanja.
 • Odsvetuje se zamenjava obstoječih filtrov z drugimi tipi filtrov.
 • Pooblaščeni vzdrževalci naj glede uporabe varovalne opreme pri menjavi filtrov upoštevajo navodila pooblaščenega specialista medicine dela, prometa in športa.
 • Uporabljeni filtri naj se shranijo v zaprti vrečki vsaj 2 tedna preden se odvržejo kot odpadek.

Čistilci zraka:

 • Sobni čistilci zraka zagotavljajo podoben učinek kot prezračevanje prostora z zunanjim zrakom.
 • Uporaba čistilcev zraka z namenom odstranjevanja virusov iz zraka je smiselna le pri čistilcih s filtri razreda vsaj MERV 13.
 • V primeru, da želite uporabljati čistilce zraka v velikih prostorih, jih namestite v bližino ljudi.
 • Učinkovitost in varnost čistilcev zraka in dezinfekcijskih naprav naj bo podprta z dokazili proizvajalca.

Spremljanje kakovosti zraka v zaprtih prostorih:

 • V stavbi brez mehanskega prezračevalnega sistema je priporočljivo namestiti senzorje CO2. Visoke vrednosti CO2 so pokazatelj slabše kakovosti zraka v zaprtih prostorih, zlasti v prostorih, kjer se zadržuje večja skupina ljudi, kot so učilnice, sejne sobe, restavracije.

Tagged , , .