Vgradnja prezračevalnega sistema

Diamantno vrtanje
Kadar gre za montažo decentralnega sistema npr. SEVi160, s posebno opremo za diamantno vrtanje v beton, armirane betonske plošče, kamen, opeko in s namenskim teleskopskim stojalom najprej naredimo izvrtino cca 160mm v vseh prostorih, kjer je predvidena vgradnja prezračevalnega sistema. V opremljenih prostorih z uporabo zbiralnega obroča za vodo ter zmogljivega industrijskega sesalca poskrbimo, da je zelo malo prahu in odpadkov. Prednost diamantnega vrtanja je v tem, da ne poškoduje stene okoli izvrtine. Odprtina, izdelana z diamantnim vrtanjem, je okrogla in gladka, zato ni potrebna  dodata obdelava. Rezultat tega je  prihranek denarja in pa tudi časa, saj določene obdelave zahtevajo postopek v več fazah, ki se lahko zavleče v več dni.

Elektro instalacija
Vse naprave decentraliziranega prezračevalnega sistema povežemo in priključimo na električno omrežje in naredimo potrebne meritve.

Zagon prezračevalnega sistema in preverjanje delovanja
Povezane naprave sistema aktiviramo, naredimo potrebne nastavitve za sinhrono delovanje in poučimo uporabnika o možnih načinih oporabe.

Samovgradnja
V kolikor se odločite, da boste sistem prezračevanja vgrajevali sami, smo vam radi na voljo z nasveti in storitvami. Lahko se dogovorimo samo za določena dela, kot npr. diamantno vrtanje, za vse ostalo pa poskrbite sami.

Osnovna navodila za samovgradnjo

*napeljava za odzračevalne ventilatorske naprave mora biti izvedena s kablom preseka 5x 1,5 mm² in sicer od mesta vgradnje naprave, do mesta stikala za nadzor. Za nadometno vgradnjo stikala zadošča kabel 3 x 1,5mm².

* Povezave med predvidenimi mesti vgradnje kontrolnih enot in napravami morajo biti narejene s kablom preseka 2 x 0,75mm². Za povezavo med centralno nadzorno enoto in rekuperatoji mora biti pripravljen kabel 3 x 0,75mm²). Enak kabel se uporabi, kadar gre za povezavo med nadzorno enoto in napajalnikom. Izpušni odvodi odzračevalnih naprav so narejeni skozi steno (preboj stene, vodilne cevi, zunanja rešetka ali odvodni jašek).

* napeljava za odzračevalne ventilatorske naprave mora biti izvedena s kablom preseka 4 x 1,5 mm² in sicer od mesta vgradnje naprave, do mesta stikala za nadzor. Za nadometno vgradnjo stikala zadošča kabel 3 x 1,5mm².  Vse cevne elemente za montažo skozi zid (S160ALD, SEVi-160....) dobavimo v standardni dolžini 0,5m. Pri vgradnji jih odrežemo na potrebno dolžino. Če fasada na objektu še ni zaključena, se elementi vgradijo v standardni dolžini in jih ob izdelavi fasade skrajša izvajalec fasade.

DEC-LOK-CEN
Decentralno prezračevanje
SEVI-160 rekuperatorji

SEVi-160- različni modeli naprav za decentraliziran sistem prezračevanja z vračanjem toplote. SEVi160 v različnih izvedbah (klet, podstrešje...)

centralno prezračevanje
Centralno prezračevanje

Centralni sistemi za prezračevanje poslovnih prostorov, večjih stanovanjskih objektov, novogradnje…

seventilation shop
SHOP

S klikom na "Trgovina" se preselite v trgovino (SHOP) za direkten nakup izdelkov