Pogoji poslovanja

Splošni  pogoji poslovanja

 

Dokument opredeljuje osnovne pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da lahko zagotavljamo kvalitetno delovanje prezračevalnih sistemov. Naprave, ki jih vgrajujemo, so izdelane v skladu z zahtevami evropske direktive o gradbenih proizvodih in v skladu z vsemi potrebnimi EU standardi.

 

Cena montaže vključuje:

Vgradnjo rekuperatorjev in ventilatorjev ter ostalih naprav s potrebnimi osnovnimi (grobimi) zidarskimi deli, električni priklop na že pripravljene električne inštalacije ter zagon prezračevalnega sistema. Cena zajema vgradnjo naštetih naprav v zid, električni priklop naprav na že pripravljene elektro instalacije in testni zagon sistema, oz. po dogovoru. V ceni niso zajeta dela, za katere poskrbi naročnik pred datumom vgradnje in sicer:

*da je električni priključek napeljan v bližino predvidenih mest vgradnje prezračevalnih naprav.

*napeljava za odzračevalne ventilatorske naprave mora biti izvedena s kablom preseka 5x 1,5 mm² in sicer od mesta vgradnje naprave, do mesta stikala za nadzor. Za nadometno vgradnjo stikala zadošča kabel 3 x 1,5mm².

Proti doplačilu lahko kot izvajalec poskrbimo za celotno električno instalacijo, kar pa lahko vpliva tudi na datum vgradnje sistema. Storitev v standardni ponudbi ni predvidena. Standardna cena montaže zajema preboj zidu iz opeke, Ytong-a ali Siporex-a. Za preboj skozi Beton ali železo je potrebno doplačilo.

* Povezave med predvidenimi mesti vgradnje napajalnika in napravami morajo biti narejene s kablom preseka 2 x 0,75mm². Za povezavo med centralno nadzorno enoto in rekuperatoji mora biti pripravljen kabel 3 x 0,75mm²). Enak kabel mora tudi biti pripravljen, kadar gre za povezavo med nadzorno enoto in napajalnikom. Izpušni odvodi odzračevalnih naprav so narejeni skozi steno (preboj stene, vodilne cevi, zunanja rešetka ali odvodni jašek).

* napeljava za odzračevalne ventilatorske naprave mora biti izvedena s kablom preseka 4 x 1,5 mm² in sicer od mesta vgradnje naprave, do mesta stikala za nadzor. Za nadometno vgradnjo stikala zadošča kabel 3 x 1,5mm².  Vse cevne elemente za montažo skozi zid (S160ALD, SEVi-160....) dobavimo v standardni dolžini 0,5m. Pri vgradnji jih odrežemo na potrebno dolžino. Če fasada na objektu še ni zaključena, se elementi vgradijo v standardni dolžini in jih ob izdelavi fasade skrajša izvajalec fasade. V obračunani montaži ni predviden ponoven obisk monterja zaradi krajšanja vgrajenih cevi.

V ponudbi so predvidene pozicije elementov prezračevalnega sistema na podlagi znanih podatkov. V kolikor se pri montaži izkaže, da izvedba na predvidenih mestih ni mogoča, si pridržujemo pravico do spremembe pozicij vgradnje posameznih elementov prezračevalnega sistema.

Montaža prezračevalnega sistema je praviloma izvedena v enem dnevu.

Pri novogradnjah se montaža izvede v dveh fazah in sicer groba montaža in fina montaža. Pred obiskom monterja je naročnik dolžan zagotoviti ustrezne pogoje za izvedbo montaže in sicer po navodilih ki mu jih posreduje izvajalec.

V kolikor montaža ne more biti zaključena zaradi neizpolnjenih pogojev s strani naročnika, se vsak nadaljnji obisk monterja obračuna dodatno.

V ceni montaže je na podlagi znanih podatkov obračunano vrtanje sten iz opeke, siporeksa ali montažne stenske konstrukcije. Če je potrebno prebijanje armiranega betona ali kamna se to obračuna dodatno po ceni 30 EUR za posamezno izvrtino v kolikor to ni že predvideno v predračunu. Naročnik soglaša, da bo plačal dodatnih 30 EUR po izvrtini tudi v primeru, ko se šele na objektu pred začetkom vrtanja ugotovi, da je posamezna stena betonska ali kamnita. Naročnik se strinja da je v obračunani montaži zajeta vgradnja ustreznih elementov prezračevalnega sistema, njihov priklop in zagon sistema. Električna instalacija mora biti napeljana do predvidenih določenih pozicij komponent sistema, razen če je že všteta v ponudbi v poziciji montaža-elektroinštalacija. Vsa dodatna dela na elektro-instalacijah (razvodi daljši od 0,5m) v kolikor niso obračunani v ponudbi pod pozicijo montaža – elektroinštalacija, se obračunajo dodatno. DDV za pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, se obračuna po stopnji 22%. Za stanovanjske objekte, ki so del socialne politike; stanovanja, katerih uporabna površina v enostanovanjski hiši ne presega 250m² oz. stanovanje v večstanovanjski hiši, ki ne presega 120m² uporabne površine, se DDV obračuna po stopnji 9,5%.

Za privatna stanovanja (večja od 250 oz. 120 m²) se obračunava stopnja DDV 22%.

Uporabna površina je površina vseh zaprtih prostorov namenjenih bivanju, brez tehničnih prostorov (klet, garaža, kurilnica, terasa, ipd.) in nedokončanih prostorov.

Način plačila:

50% avans za potrditev ponudbe oz. kot je določeno na predračunu. Končno plačilo najmanj 3 dni pred montažo. Montažo izvedemo najpozneje v 21 dneh od plačila predračuna.

Plačilo izvedite na račun Nova KBM,  Swift Code (BIC) - KBMASI2X, SI56 0400 1004 9172 393

Garancija za celoten prezračevalni sistem: 2 leti.